Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Haz clic para suscribirte y recibir las noticias del CCPAE

 

 

Webs de interés
Gencat.cat Producción Agroalimentaria Ecológica
Gastroteca Gastronomía y productos agroalimentarios locales
UE Web europea sobre agricultura ecológica
NOP Agricultura Ecológica en los Estados Unidos de América
Prodeca Promotora d'Exportacions Catalanes
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

 

Inicio arrow Tràmits arrow Inscripció/Ampliació
Inscripció/Ampliació Imprimir Correo

Per a la inscripció al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), o l'ampliació d'activitat al registre, s'han de presentar obligatòriament el documents corresponents signats, a través d'una de les opcions següents:


- Telemàticament: Tràmits en línia

- Per correu certificat administratiu (conserva data de lliurament a Correus): C. del Doctor Roux, 80 planta baixa 08017 Barcelona

- Per correu certificat (data de registre de l'arribada a CCPAE): C. del Doctor Roux, 80 planta baixa 08017 Barcelona

- Presencialment (només amb cita prèvia confirmada) de dilluns a divendres de 8 a 15h

- NO s'accepten sol·licituds enviades per correu electrònic.

 

Per tramitar sol·licituds d’inscripció s'ha d'adjuntar la documentació següent:

- Acord de certificació
- Formulari de sol·licitud d'inscripció corresponent
- Annexos que s'escaiguin segons el que se sol·licita (en totes les sol·licituds, excepte en la de producció vegetal estan incorporats en el formulari de sol·licitud)
- Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA


Per tramitar sol·licituds d’ampliació s'ha d'adjuntar la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud ampliació corresponent
- Annexos que s'escaiguin segons el que se sol·licita (en totes les sol·licituds, excepte en la de producció vegetal estan incorporats en el formulari de sol·licitud)Dubtes freqüents en relació al tràmit d'Inscripció/Ampliació

 

A continuació, tens resposta als dubtes més freqüents:

 

A) Per a producció vegetal:


A1. Vull canviar els cultius de parcel·les inscrites al registre del CCPAE. Cal presentar una sol·licitud d’ampliació?

No, només s’haurà de presentar, per Tràmits en línia, una comunicació signada per la persona titular identificant les parcel·les (referència SIGPAC), nou cultiu i superfícies. 


A2. He declarat a la DUN parcel·les que en el seu ús figuren com a 'Elements del paisatge'. Cal lliurar sol·licitud d'ampliació?

No, no és necessari presentar sol·licitud però sí s'ha de comunicar per Tràmits en línia. Per tal que aquests 'Elements del paisatge' figurin al vostre certificat de conformitat caldrà lliurar una comunicació signada informant d'aquests nous 'Elements de paisatge', adjuntant una còpia de la vostra DUN amb les parcel·les en qüestió marcades. Primeramen, l'expedient és revisat per l'Àrea de Control, i, després, és valorat pel Comitè de Certificació, que, si tot és correcte, decideix que aquestes parcel·les quedin inscrites en el registre del CCPAE.

 

B) Per a producció ramadera o apícola:


B1. En cas d'ampliar el cens d'animals, si no hi ha nous corrals, si no es sobrepassa la capacitat permesa per normativa PAE ni la capacitat màxima que figura al 'Full de dades de l'explotació', cal presentar sol·licitud d'ampliació?

No, però caldrà presentar, per Tràmits en línia, una comunicació signada per la persona titular informant del canvi. També caldrà adjuntar còpia del full de dades actualitzat.


B2. En quin casos haig de presentar una ampliació de producció ramadera?

Cal presentar, per Tràmits en línia, una ampliació de producció ramadera en cas de voler inscriure una nova espècie animal, una nova marca oficial o nous allotjaments.


B3. En cas de disposar d'uns animals inscrits al registre del CCPAE amb una orientació productiva determinada i es vulgui realitzar un canvi d'aquesta, per exemple, un canvi d'orientació de cabres de carn a cabres de llet, cal presentar sol·licitud d'ampliació? 

No, no és necessari. Caldrà presentar, per Tràmits en línia, una comunicació del canvi d'orientació productiva, adjuntant la descripció de l'explotació actualitzada, és a dir, emplenant l'Annex 2 de la sol·licitud de producció ramadera (veure'l avall, a la relació de documentació).


B4. En cas d'ampliar el cens apícola, si no es disposa de nous assentaments, cal presentar sol·licitud d'ampliació?

No, no és necessari. Caldrà presentar, per Tràmits en línia, una comunicació informant de l'amplicació del cens, adjuntant còpia del full de dades de l'explotació actualitzat.


C) Per a elaboració:

 

C1. Si l’activitat a ampliar es realitza a les mateixes instal·lacions inscrites, cal presentar sol·licitud d’ampliació?

Consultar amb el CCPAE per confirmar si s’ha de presentar o no, ja que dependrà del cas.


C2. He fet canvis en els fluxos o processos de la meva activitat. He de presentar una sol·licitud d’ampliació?

No, només cal presentar, per Tràmits en línia, una actualització de la memòria tècnica signada per la persona titular.

 

NOTA IMPORTANT: cal verificar que les parcel·les que es vulguin inscriure no figurin ja al certificat de conformitat com a inscrites al registre del CCPAE.

 

 

Documentació


Acord de certificació
 FR351

 

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA FR386 FR386

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: PRODUCCIÓ VEGETAL


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud per a PRODUCCIÓ VEGETAL
FR012-20
 FR012-20  FR012-20
Descripció de l’explotació i mesures per a la producció ecològica
FR012
Annex 1 v03
 FR012 Annex 1 v03  FR012 Annex 1 v03
Notificació de parcel·les que fins ara han estat inscrites en el CCPAE per un altre operador
FR012
Annex 3
 FR012 Annex 3  FR012 Annex 3
Comunicació d’autorització de serveis externs d’emmagatzematge
FR012
Annex 4
 FR012 Annex 4  FR012 Annex 4
Memòria tècnica per a proveïdors de plantes de viver
FR012
Annex 5
 FR012 Annex 5  FR012 Annex 5
Mesura cautelar de risc de contaminació per deriva
FR012
Annex 6 v01
 FR012 Annex 6 v01  FR012 Annex 6 v01
Pla de conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela FR012
Annex 7 v01
 FR012 Annex 7 v01  FR012 Annex 7 v01
Sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió FR012
Annex 8
v04
 FR012 Annex 8 v04  FR012 Annex 8 v04

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: PRODUCCIÓ RAMADERA


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud per a PRODUCCIÓ RAMADERA
FR016-16
 FR016-16  FR016-16
Descripció general de l’explotació ramadera
FR016
Annex 1 v03
 FR016 Annex 1 v03  FR016 Annex 1 v03
Descripció de l'explotació d'herbívors FR016
Annex 2 v03
 FR016 Annex 2 v03  FR016 Annex 2 v03
Descripció de l'explotació de producció avícola FR016
Annex 3 v02
 FR016 Annex 3 v02  FR016 Annex 3 v02
Descripció de l'explotació de producció porcina FR016
Annex 4 v02
 FR016 Annex 4 v02  FR016 Annex 4 v02
Descripció de l'explotació de producció helicícola FR016
Annex 5 v00
 FR016 Annex 5 v00  FR016 Annex 5 v00

 

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: PRODUCCIÓ APÍCOLA


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud per a PRODUCCIÓ APÍCOLA
FR018-15
 FR018-15  FR018-15
Descripció general de l’explotació
FR018
Annex 1 v00
 FR018 Annex 1 v00  FR018 Annex 1 v00
Descripció de l'explotació apícola FR018
Annex 2 v00
 FR018 Annex 2 v00  FR018 Annex 2 v00
Autorització de serveis externs de laminació de cera ecològica FR018
Annex 3 v00
 FR018 Annex 3 v00  FR018 Annex 3 v00

 

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: ELABORACIÓ, COMERCIALITZACIÓ, IMPORTACIÓ, EXPORTACIÓ


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud per a ELABORACIÓ, COMERCIALITZACIÓ, IMPORTACIÓ, EXPORTACIÓ
FR019-20
 FR019-20  FR019-20
Memòria descriptiva de l'activitat FR019
Annex 1 v00
 FR019 Annex 1 v00  FR019 Annex 1 v00
Memòria descriptiva complementària per a empreses importadores de països tercers FR019
Annex 2 v00
 FR019 Annex 2 v00  FR019 Annex 2 v00
Serveis externs d'emmagatzematge FR019
Annex 3 v00
 FR019 Annex 3 v00  FR019 Annex 3 v00
Comunicació d'activitat subcontractada FR019
Annex 4 v00
 FR019 Annex 4 v00  FR019 Annex 4 v00

 

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: COMERÇ MINORISTA


FORMULARI


DOC


PDF

Comunicació d'inscripció/ampliació per a COMERÇOS MINORISTES grans
FR315-09  FR315-09  FR315-09
Memòria descriptiva del comerç minorista gran FR315
Annex 1
v00
 FR315 Annex 1 v00  FR315 Annex 1 v00
Relació de punts de venda del comerç minorista gran FR315
Annex 2
v00
 FR315 Annex 2 v00  FR315 Annex 2 v00
Comunicació d'inscripció/ampliació per a COMERÇOS MINORISTES petits
FR460-00  FR460-00  FR460-00
Memòria descriptiva del comerç minorista petit FR460
Annex 1
v00
 FR460 Annex 1 v00  FR460 Annex 1 v00
Comunicació d'exempció per a COMERÇOS MINORISTES FR317-06
 FR317-06  FR317-06

 

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: ALTRES


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud i annexos per a RECOL·LECCIÓ SILVESTRE
FR020-13  FR020-13  FR020-13
Sol·licitud i annexos per a PRODUCCIÓ DE SAL
FR399-03  FR399-03  FR399-03

 

 


INSCRIPCIÓ/AMPLIACIÓ: AQÜICULTURA (FORA DE L'ACREDITACIÓ D'ENAC)


FORMULARI


DOC


PDF

Sol·licitud i annexos per a ALGUES I FITOPLÀCTON
FR298-05  FR298-05  FR298-05
Sol·licitud i annexos per a MOL·LUSCS
FR301-05  FR301-05  FR301-05
Sol·licitud i annexos per a PEIXOS
FR302-06  FR302-06  FR302-06

 

 

Informació relacionada:

images/stories/img_www.jpg Coneix el CCPAE

images/stories/img_www.jpg La certificació ecològica: serveis i segells 

images/stories/img_www.jpg Normativa

images/stories/img_www.jpg Guia pas a pas per registrar-se al CCPAE i mantenir la certificació ecològica

images/stories/img_www.jpg Guia pas a pas per registrar l’activitat de comerç minorista al CCPAE i mantenir la certificació ecològica

images/stories/img_www.jpg L'Acord de Certificació

images/stories/img_www.jpg Quotes

images/stories/img_www.jpg Quaderns de camp

images/stories/img_www.jpg Models de registre

 

 

Agenda

Juliol 2024
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Participa al 14è Concurs de Fotografia del CCPAE! 100€ per a les 12 guanyadores + mes del Calendari Ecològic 2025 + 100€ extra per a la foto de portada!

 

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Mitjans de lluita fitosanitària

Llotja PAE

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa