Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Novetats al document ‘Criteris d’aplicació de la normativa europea': ramaders
Novetats al document ‘Criteris d’aplicació de la normativa europea': ramaders Print E-mail

L’1 de gener de 2022 va entrar en vigor el nou Reglament (UE) 2018/848 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i van quedat derogats el Reglament (CE) 834/2007 i Reglament (CE) 889/2008.

En aquesta norma marc, hi ha certs punts que es poden interpretar de diverses maneres. És per això que l’autoritat competent, és a dir, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), publica el document ‘Criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics’.

 

Es tracta d’un document que inclou instruccions que estableixen tot un seguit de notes interpretatives, orientades a concretar aquestes normes europees, per tal d'evitar els problemes derivats d'algunes ambigüitats, i per donar seguretat als operadors catalans de la producció ecològica, així com a l’actuació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Amb data 1 de desembre de 2022, s'ha publicat una nova versió del document amb alguns canvis a les notes interpretatives.

 

Novetats per ramaders d’avicultura de l’espècie Gallus gallus

A continuació, es detallen les notes interpretatives de l’autoritat competent en relació a les normes que afecten als ramaders d’avicultura de l’espècie Gallus gallus:

El punt 1.9.4.4. de l’Annex II Part II del Reglament (UE) 2018/848, recull les condicions allotjaments i les pràctiques pecuàries d’aus de corral. Concretament, la part e) d’aquest punt estableix que:

e) l'accés continu durant les hores diürnes a un espai a l'aire lliure es facilitarà a les aus a partir de l'edat més curta que sigui possible a la pràctica, sempre que ho permetin les condicions fisiològiques i físiques, excepte quan s'hagin imposat restriccions temporals amb d'acord amb la legislació de la Unió;”

El document “Criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics”, per aquest punt puntualitzava que les aus de corral (sense diferenciar l’orientació productiva de les mateixes), havien de tenir accés a l’espai a l’aire lliure a partir de la setmana 10 de vida.

Amb data 1 de desembre de 2022, s’ha publicat a la nova versió del document de criteris d'aplicació una nova puntualització, mitjançant la qual es diferencia a partir de quines setmanes de vida han de tenir accés a l’espai a l’aire lliure els animals de l’espècie Gallus gallus , quedant de la següent manera:

• les polletes destinades a posta han de tenir accés a l’espai a l’aire lliure, com a molt tard, a partir de la setmana 10 de vida, 

• les aus destinades a producció de carn han de tenir accés a l’espai a l’aire lliure, com a molt tard, a partir de la setmana 7 de vida.

 

Novetats per ramaders de boví

A continuació, es detallen les notes interpretatives de l’autoritat competent en relació a les normes que afecten als ramaders de boví:

Per a l’espècie bovina, el punt 1.9.1.1. de l’Annex II Part II del Reglament (UE) 2018/848, recull les condicions d’alimentació que han de complir els animals. Concretament, la part b d’aquest punt estableix que els animals tindran accés a pastures per a pasturar sempre que les condicions ho permetin.

El document “Criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics”, per aquest punt, puntualitzava que el període mínim que els animals bovins en fase final d’engreix havien d’estar en superfícies que permetessin el pasturatge era de 3 hores/dies. A més, s’establien una sèrie de condicions que desaconsellarien l’accés a pastures, com per exemple:

• Després d'unes pluges intenses, segons sigui l'estat de les pastures.

• A l'estiu, a causa de la calor i/o la sequera, quan la pastura està agostejada.

• A l'hivern, quan la pastura està gelada o coberta de neu.

• En qualsevol moment, en funció de l’edat (per exemple, fins el desmamat no seria obligatori) o la salut dels animals. 

Amb data 1 de desembre de 2022, la nova versió del document de criteris d'aplicació desenvolupa més la darrera condició que desaconsellaria l’accés a pastures per al boví d’engreix, què ha quedat redactada de la següent forma:

• En qualsevol moment: en funció de l’edat (per exemple, fins que el bestiar, per la seva edat, no s’alimenta d’herba) o per problemes justificats de maneig, en el cas de boví d’engreix que estigui en unes condicions que no permetin el seu accés a pastures, a partir dels 9 mesos d’edat, però sense excedir d’un màxim de tres mesos abans del sacrifici, i sempre que disposin de sortida a patis.

Per tant, des de la data de la seva publicació, els animals de boví d’engreix a partir dels 9 mesos d’edat podrien estar eximits de sortir a pastures per problemes de maneig sempre i quan:

• quedin justificats i registrats els problemes de maneig què impedeixin què els animals puguin accedir a les pastures, 

• disposin de sortida a patis durant aquest període i els patis compleixen amb les superfícies mínimes establertes a l’annex I del Reglament d’execució (UE) 2020/464, i

• la restricció de l’accés a pastures sigui per un màxim de 3 mesos abans del sacrifici.

 

Novetats per ramaders d’avicultura i de porcí

A continuació, es detallen les novetats en relació a les normes que afecten als ramaders d’avicultura i de porcí:

A la darrera versió del document s’ha suprimit el criteri següent:

“S’entén per pinsos proteics qualsevol matèria primera o barreja de matèries primeres riques en proteïnes, de tal forma que no n’hi pot haver cap d’elles que tingui menys d’un 18% de proteïna bruta.”

Aquest criteri s’aplicava als punts 1.9.3.1 i 1.9.4.2 de l’annex II Part II del Reglament (UE) 2018/848, que es refereixen a l’alimentació dels animals joves de les especies porcines i aus de corral. A l’apartat c) d’aquests punts esmentats es determina que “quan els agricultors no puguin obtenir pinso proteic de producció ecològica... i l'autoritat competent hagi confirmat que no es disposa de pinso proteic ecològic en quantitat suficient, podrà utilitzar-se pinso proteic no ecològic fins al 31 de desembre de 2026". 

Aquest criteri s’havia establert per aclarir què s’havia de considerar pinso proteic, però s’ha decidit eliminar-lo, ja que no es considera adequat fixar un percentatge tancat.

 

Apartat relacionat:

 Criteris d'aplicació de la normativa europea

 

 

Demana ara el Calendari Ecològic 2023! Enviament gratuït a domicili

 

Schedule

January 2023
M T W T F S S
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya corresponents al 2021

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE