Generalitat de Catalunya
Català Castellano
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica      Avda. Meridiana 38, 4a      Barcelona 08018     tel. 935524790    fax. 935524791    email: ccpae.daam@gencat.cat