Faig una proposta com a*:
Especifica (si has marcat 'Altres'):
Raó social:
Nom*:
Cognoms*:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Tel.*:
Correu-e*:
Indiqueu tota aquella informació que pugui ser rellevant per a la correcta gestió de la vostra comunicació:*
Vull:*
Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer informàtic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb el CCPAE, a través del seu portal web. L'òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Avinguda Meridiana, 38 4a 08018 Barcelona. Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer informàtic del CCPAE.