Nom i cognoms:
Correu electrònic:
Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent, el CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CCPAE) t'informa que les teves dades s’integren en un fitxer registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat de poder-te enviar el butlletí de notícies del CCPAE. Pots exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent (Reglament UE 2016/679) adreçant-vos a comunicacio@ccpae.org o bé a CCPAE a l’Avinguda Meridiana 38 4a planta 08018 Barcelona.

- El responsable del tractament de les teves dades personals és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). [1]

- La finalitat del tractament de les dades personals és la de rebre el butlletí de notícies del CCPAE. [2]

- Les teves dades no seran comunicades a tercers sense consentiment previ, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

- Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. [3]

[1] RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Av. Meridiana 38, 4a planta de Barcelona (08018) amb NIF S0800044J

[2] La finalitat del tractament és la gestió de les dades de participants de les activitats organitzades per l’Entitat, així com també la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de l’Entitat. La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment. Les categories de dades de les quals es disposa de la persona interessada són: nom, cognoms i adreça electrònica. Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

[3] Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Autoritat catalana de Protecció de Dades.