Petició logotip CCPAE:
Nom*:
Cognoms*:
DNI*:
Codi d'inscrit al CCPAE*: CT /
/
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Tel.*:
Correu-e*:
Condicions:

- El logotip de producte del CCPAE és d'ús exclusiu dels operadors inscrits al CCPAE, i només per a productes i formats de publicitat amb la seva corresponent autorització.

- Un ús indegut del logotip de producte del CCPAE pot derivar en denúncia.


Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent, el CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CCPAE) t'informa que les teves dades s’integren en un fitxer registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat exclusiva de gestionar la teva petició. Pots exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent adreçant-te a comunicacio@ccpae.cat o bé a CCPAE a l’Avinguda Meridiana 38 4a planta 08018 Barcelona.