Consulta les Guies de certificació

Consulta les ofertes de treball vigents

Fes clic aquí si vols fer-nos la consulta online

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Llotja PAE

Webs d'interès
Gencat.cat Producció Agroalimentària Ecològica
Parc a Taula Guia anual de la Diputació de Barcelona
Associació L'Era Formació, revista Agrocultura, Esporus
UE Web europea sobre agricultura ecològica
NOP Agricultura Ecològica als Estats Units d'Amèrica
Prodeca Promotora d'Export. Agroalimentàries
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
INTERECO Agrupa les autoritats de control en AE
EOCC Agrupa autoritats i organismes de control a l'UE
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

Inici arrow 6è Concurs Fotogràfic per al Calendari Ecològic 2016
6è Concurs Fotogràfic per al Calendari Ecològic 2016 Imprimir Correu

Vols que la teva fotografia aparegui al Calendari 2017 del CCPAE? Participa-hi!

 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) organitza i convoca el 6è Concurs Fotogràfic per al Calendari Ecològica 2017.

Es poden presentar fotografies fins el 16 d'octubre de 2016. Com? En dos passos:

1r - Omplint el formulari de participació en línia amb les dades requerides

2n - Enviant la/es fotografia/es a través de l’adreça de correu electrònic

 

El concurs es regirà pel disposat en les bases següents:


Bases del 6è Concurs Fotogràfic per al Calendari Ecològic del CCPAE

1. PARTICIPANTS

El Concurs està dirigit a tothom que estigui inscrit al Registre d’operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i també a aquelles persones, professionals o aficionats/des que no ho estiguin, però que justifiquin que la temàtica de la fotografia és la producció agrària ecològica.

El/la participant ha de ser l'autor/a de la/es fotografia/es. No s'acceptarà la participació a través de tercers.

No poden participar ni el personal del CCPAE, ni els membres de la Junta Rectora ni els membres del Jurat. Tampoc ho poden fer els seus familiars.

2. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS, PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ DELS GUANYADORS

2.1. Objectiu

L’objectiu d’aquest Concurs és incentivar la participació del sector ecològic en la configuració del Calendari Ecològic 2016 del CCPAE, i premiar la iniciativa d’aquells/es que volen difondre la producció agrària ecològica. Es tracta d’aconseguir augmentar l’interès i la difusió del Calendari del Consell, que ha esdevingut una eina divulgativa de referència per al sector ecològic, a través de la fotografia sobre el món agrari ecològic a Catalunya.

2.2. La temàtica

Tenen cabuda en aquest Concurs totes les fotografies que tinguin la producció agrària ecològica com a temàtica central. L’explotació, la superfície, la varietat vegetal, la raça animal, l’aliment o producte fotografiat ha d’estar certificat pel CCPAE. En cap cas s'acceptaran que les marques comercials surtin explícites a les fotografies.

2.3. Informació i difusió del Concurs

Les bases del Concurs seran accessibles des del portal web www.ccpae.org. El formulari de participació és en línia i estarà disponible als canals esmentats. Haurà de ser degudament complimentat i enviat seguint els criteris de presentació. Es publicaran diverses notícies relacionades amb el 6è Concurs Fotogràfic per a donar-lo a conèixer i fomentar-hi la participació.

2.4. Com es pot participar?

1r - Omplint i enviant el formulari de participació en línia amb les dades requerides

2n - Enviant la/es fotografia/es a través de l’adreça de correu electrònic

2.5. Característiques i condicions de presentació de les fotografies

- Al formulari en línia s'haurà d'indicar:
> Nom i Congoms de l'autor/a de la/es fotografia/es
> DNI de l'autor/a de la/es fotografia/es
> Adreça de correu electrònic de contacte
> Telèfon/s de contacte
> Adreça de correu postal (per enviar els calendaris a les persones guanyadores)
> Títol de la fotografia
> Descripció de la fotografia
> Lloc on s’ha realitzat la fotografia
> Data de realització de la fotografia
> Número d’inscrit al CCPAE (s'ha d'indicar el número d'operador inscrit al registre del CCPAE per comprovar que la fotografia presentada s'ha realitzat dins d'una l'explotació o empresa agrària ecològica inscrita al registre del CCPAE, a una superfície, varietat, raça o aliment degudament inscrits al registre del CCPAE i degudament autoritzats.)

- Es podrà presentar una única sol·licitud per persona participant i un màxim de 2 fotografies per sol·licitud.

- Les fotografies hauran de ser originals i inèdites, i no estaran a l’espera de la decisió del jurat o hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

- No s’acceptaran fotografies en les quals s’hagi realitzat fotomuntatge i sí s’acceptaran amb filtres o ajustos de nivells (exposició, contrast, saturació, etc.).

- Només s'acceptaran fotografies de composició horitzontal, no vertical.

- Els formats acceptats són: JPG, TIFF, PDF (tamany mínim de la fotografia: 1480px x 1040px  / pes mínim de l’arxiu: 1MB)

- Només es poden lliurar en suport digital a través del correu electrònic.

2.6. Jurat i selecció

El Jurat encarregat de la selecció de les 12 fotografies que s’escolliran per a cada mes del Calendari serà nombrat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i estarà format per representants d’aquest i d’aquelles persones que el CCPAE consideri oportú, sempre en nombre imparell.

Un cop finalitzat el termini de participació del concurs, el Jurat seleccionarà les 12 fotografies segons criteris tècnics, artístics i de varietat, i les repartirà pels mesos en funció de les temàtiques.

En cas que la participació no arribi a cobrir els 12 mesos, el CCPAE cobrirà amb fotografies del seu arxiu els altres mesos del Calendari. El Jurat pot considerar que tots o alguns dels mesos podrien quedar exclosos de fotografies presentades en aquest 6è Concurs Fotogràfic.

2.7. Premis

Totes les fotografies guanyadores seran premiades amb 80 euros cadascuna. El beneficiari del premi serà la persona participant indicada al formulari com a autor/a de la fotografia.

El mètode de pagament dels premis serà la transferència bancària. Per a fer-ho efectiu, un cop anunciades les fotografies guanyadores, el CCPAE sol·licitarà les dades necessàries a les persones autores de les mateixes per realitzar-ne el pagament.

2.8. Resultat i publicació

El resultat serà inapel·lable i es farà públic al portal web del CCPAE el 28 d’octubre de 2016.

Les fotografies seleccionades sortiran publicades al portal web www.ccpae.org, a les xarxes socials del CCPAE, i apareixeran al Calendari Ecològic 2016 del CCPAE al mes corresponent per al qual han estat escollides. S’hi indicarà el títol, l’autor/a i el lloc de la fotografia.

3. DATES D’INICI I FI DEL CONCURS

El Concurs comença des de la publicació d’aquestes bases i finalitza el mateix dia de la publicació del resultat.

El CCPAE es reserva la facultat de prorrogar la durada del Concurs, de suspendre’l o de posar-hi fi de forma anticipada, i deixar-ho sense efecte, i també de modificar les bases en qualsevol moment. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a través del portal web www.ccpae.org per a què els/les participants tinguin accés a aquesta informació.

Termini de presentació de les fotografies: des de la publicació d’aquestes bases fins el 16 d'octubre de 2016 (inclòs).

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les persones guanyadores d'aquest concurs cedeixen gratuïtament i amb caràcter de no exclusiva els drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies premiades a favor del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l'actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció de la producció agrària ecològica a Catalunya.

La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini públic i s'atorga per a l'àmbit territorial universal, inclosa l'explotació a Internet i a xarxes socials. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica farà constar l'autoria de les fotografies cedides.

5. PROTECCIÓ DE DADES

Les persones participants del Concurs queden informats/des i autoritzen que les dades personals facilitades a l’inscriure’s al Concurs (si no es faciliten no poden participar en el mateix) s’incorporaran a un fitxer titularitat del CCPAE i seran tractades exclusivament amb la finalitat de desenvolupar la seva participació en el Concurs.

Els/les participants garantitzen que les Dades Personals facilitades al CCPAE són veraces i es fan responsables de comunicar-li qualsevol modificació en els mateixos.

6. DRETS D’EXCLUSIÓ

El CCPAE es reserva el dret de descartar i/o excloure del Concurs als/les participants:

- Quan s’inscriguin amb dades falses o hagin indicis que raonablement les dades són falses. A aquests efectes, es podrà requerir als participants la verificació de les seves dades si es considera oportú.

- Quan, de qualsevol forma fraudulenta o artificial, manipulin la seva participació al Concurs.

- Quan el CCPAE consideri que les fotografies continguin elements que de qualsevol forma puguin considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que la persona participant hagi obtingut prèviament de les seves persones titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol menyscabi el crèdit del CCPAE o de tercers; pugui constituir publicitat o que incorpori virus o altres elements que puguin danyar el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics.

- Quan apareguin menors d’edat.

- Quan s’incompleixin aquestes bases de qualsevol forma.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Les persones participants tindran responsabilitat exclusiva sobre qualsevol reclamació que es produeixi per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment o incompliment defectuós pels/les participants en el Concurs d’aquestes bases.

Acceptació de les bases

Tota persona participant ha d'acceptar les bases en el moment de tramitar la seva participació al Concurs.


Més informació:

Formulari de participació en línia i bases del Concurs


 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

Agenda

Maig 2018
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dj
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

BioCultura Barcelona, del 3 al 6 de maig de 2018

Fes clic per subscriure't i rebre les notícies del CCPAE