Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Circular tècnica: canvis a les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa
Circular tècnica: canvis a les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa Print E-mail

El CCPAE informa als productors inscrits al Registre que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat una nova versió de les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb data 20 de juny de 2022, amb canvis relacionats amb la producció ramadera.

 

Novetats

En relació a l’Article 9 del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“7. ... un explotació es podrà escindir en unitats de producció ecològica, en conversió o no ecològica, separades de forma clara i efectiva, sempre que a les unitats de  producció no ecològica:

a) Pel que respecte als animals, hi hagi espècies diferents.”,

 s’interpretarà que:

2. En el cas d’animals joves alletants que, per causes sanitàries justificades, no puguin ser alimentats amb llet conforme al punt 1.4.1.g) de la Part II del l’Annex II de Reglament (UE) 2018/848, podran ser alimentats amb altres tipus de llet i, malgrat que perdran la seva qualificació ecològica, no es considerarà que en la mateixa explotació hi ha la mateixa espècie en producció ecològica i no ecològica.

 

En relació a l’annex II part II punt 1.4.1 del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“Requisits nutricionals generals g) els animals lactants s’alimentaran preferentment amb llet materna durant un període mínim ...; durant aquest període no s’ utilitzaran substitutius de la llet que continguin components sintetitzats químicament o components d’origen vegetal;”, 

s’interpretarà que: 

En el cas d’animals joves alletants que no puguin ser alimentats amb llet conforme al que preveu aquest punt per causes sanitàries justificades, perdran la seva qualificació ecològica metre duri l’alimentació amb llet no conforme i l’operador haurà de notificar immediatament aquesta situació al CCPAE, identificar els animals concrets i registrar-los en el llibre d’explotació ramadera. Un cop aquests animals tornin a ser alimentats conforme al reglament, el que s’haurà d’anotar a l’esmentat quadern, hauran d’iniciar el període de conversió corresponent. En el cas que algun d’aquests animals surti de l’explotació abans de finalitzar la seva conversió i recuperar la qualificació ecològica, es consideraran animals convencionals a tots els efectes.

 

En relació a l’annex II part II punt 1.9.1.1.b del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“1.9.1.1 Alimentació d’animals de les especies bovina, ovina, caprina i equina. b) els animals tindran accés a pastures per pasturar sempre que les condicions ho permetin;”, 

s’interpretarà que:

1. Per tal que els animals d’aquestes espècies puguin desenvolupar les necessitats de comportament que els hi són inherents, es considera que el període mínim que han d’estar en superfícies que permetin el pasturatge és de 5 hores/dia, tret del cas dels animals d’orientació productiva lletera durant el període de lactació, o dels animals d’engreix en la fase final d’engreix, en que està permès reduir aquest temps fins a 3 hores/dia, que en el cas dels bovins no excedirà des tres mesos.

2. En relació a quines condicions desaconsellarien l'accés a pastures, podem esmentar els següents exemples:

Després d'unes pluges intenses, segons sigui l'estat de les pastures

A l'estiu, a causa de la calor i/o la sequera, quan la pastura està agostejada

A l'hivern, quan la pastura està gelada o coberta de neu

En qualsevol moment, en funció de l’edat (per exemple, fins el desmamat no seria obligatori) o la salut dels animals

 

En relació a l’annex II part II punt 1.9.1.1.d del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“1.9.1.1 Alimentació d’animals de les especies bovina, ovina, caprina i equina.

d) quan els animals tinguin accés a pastures durant el període de pasturatge i quan el sistema d’allotjament hivernal permeti als animals moure’s lliurement, es podrà suspendre l’obligació de facilitar espais a l’aire lliure durant els mesos d’hivern;”, 

s’interpretarà que: 

1. Si el període d’accés a les pastures del animals s’allarga durant totes les hores diürnes possibles, no caldria que els allotjaments disposin de patis.

2. Es consideraran mesos d’hivern aquells amb condicions climàtiques que, a la pràctica, impossibiliten que el bestiar estigui en els espais a l’aire lliure.

 

En relació a l’annex II part II punt 1.9.3.1.c del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“c) quan els agricultors no puguin obtenir pinso proteic de producció ecològica... i l'autoritat competent hagi confirmat que no es disposa de pinso proteic ecològic en quantitat suficient, podrà utilitzar-se pinso proteic no ecològic fins al 31 de desembre de 2026, sempre que es compleixin les condicions següents:”, 

s’interpretarà que:

S’entén per pinsos proteics qualsevol matèria primera o barreja de matèries primeres riques en proteïnes, de tal forma que no n’hi pot haver cap d’elles que tingui menys d’un 18% de proteïna bruta,

 

En relació a l’annex II part II punt 1.9.4.4.e del Reglament (UE) 2018/848, sobre gestió i fertilització del sòl, en concret quan el text de la norma diu que:

“1.9.4.4 Allotjament i pràctiques pecuàries d’aus de corral

e) l'accés continu durant les hores diürnes a un espai a l'aire lliure es facilitarà a les aus a partir de l'edat més curta que sigui possible a la pràctica, sempre que ho permetin les condicions fisiològiques i físiques, excepte quan s'hagin imposat restriccions temporals amb d'acord amb la legislació de la Unió;”, 

s’interpretarà que: 

Es considera que les aus de corral han de tenir accés a l’espai a l’aire lliure a partir de la setmana 10 de vida.


Documentació relacionada:

 

Schedule

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Participa al 12è Concurs de Fotografia del CCPAE! 100€ per a les 12 guanyadores + mes del Calendari Ecològic 2023 + 100€ extra per a la foto de portada!

 

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya corresponents al 2021

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE