Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Declaració de l'activitat 2020 i Renovació 2021 al registre del CCPAE (tràmit telemàtic)

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Nou Reglament delegat (UE) 1189/2021: producció/comercialització de materials de reproducció vegetal
Nou Reglament delegat (UE) 1189/2021: producció/comercialització de materials de reproducció vegetal Print E-mail

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits que s’ha publicat el nou Reglament delegat (UE) 1189/2021, de la Comissió, de 7 de maig de 2021, pel qual es complementa el Reglament (UE) 848/2018, del Parlament Europeu i del Consell, en relació a la producció i comercialització de materials de reproducció vegetal de material heterogeni ecològic de determinats gèneres i espècies.

 

Aquest Reglament, per una banda, descriu i defineix el material heterogeni ecològic i estableix les normes per produir i comercialitzar-lo. Ara bé, no aplica a material de reproducció vegetal destinat a investigació o al seu desenvolupament.

En aquest material heterogeni s’inclou:

- les llavors d’espècies agrícoles i hortícoles

- els material de multiplicació d’hortalisses diferents de les llavors

- els materials de reproducció de les plantes ornamentals

- els de multiplicació de la vinya

- els de multiplicació dels fruiters

Pel que fa a la producció i comercialització, aquest Reglament estableix que només es pot produir i comercialitzar aquest material si s'acompleixen uns requisits específics pel que fa a:

- la identificació dels lots

- la puresa sanitària i la germinació

- l’envasament i etiquetatge

- la seva descripció

- control oficial

- requisits de documentació i informació

- al seu manteniment

Pel que fa a la identificació dels lots, s’estableix que aquests hauran de contenir informació sobre:

- el material parental d’origen i el sistema de creuament

- el país d’obtenció i/o producció

- la caracterització dels caràcters clau comuns i de la heterogeneïtat fenotípica

Pel que fa a la puresa sanitària i la germinació, s’estableixen diverses disposicions  així com requisits de qualitat i sanitat que varien depenent de la espècie, és a dir, per exemple:

- per a les plantes farratgeres, cal acomplir amb algunes de les disposicions  relatives als temes esmentats i establertes a la Directiva 66/401/CEE referent a la comercialització d’aquests tipus de plantes

- per els cereals, caldrà acomplir amb algunes disposicions de la Directiva 66/402/CEE relativa a la comercialització de cereals

- pel que fa a la vinya, els requisits fan referència a la Directiva 68/193/CEE,

i així s’estableixen requeriments que fan referència a les directives de comercialització de plantes ornamentals, remolatxa, plantes hortícoles, patata de sembra, plantes oleaginoses i tèxtils, plantons d’hortalisses i material de multiplicació d’hortalisses, materials de multiplicació de fruiters i plantons de fruiters.

Referent a l’envasament i etiquetatge del material heterogeni ecològic, el reglament estableix que:

- els envasos han de garantir la inviolabilitat del mateix

- l’etiqueta ha de ser llegible, visible, groga amb una creu diagonal verda, escrita o impresa per una banda i ha de contenir la informació de l’Annex I del Reglament, com per exemple:

o denominació material

o nom i adreça del professional que etiqueta

o país de producció

o mes i anys de tancament

o índex de germinació sinó compleix amb normativa general, etc.

- la informació de l’etiqueta pot anar a l’envàs, per tant, en aquest cas, no caldria que fos de color groc amb la creu verda

- en envasos petits i transparents, l’etiqueta por anar dins si és fàcilment llegible,

- tot i així, les llavors de material heterogeni ecològic que estiguin dins d’envasos i recipients tancats i etiquetats es podran vendre a usuaris finals sense marcar i sense precintar sempre i quan les quantitats no superin les indicades a l’Annex II del Reglament i sempre i quan s’informi al comprador per escrit de la espècie, denominació del material i número de referència del lot.

En relació a la descripció del material, el Reglament estableix quina informació ha de formar-hi part. De manera resumida, seria la següent:

- una descripció de les seves característiques, que inclogui la descripció fenotípica i dades agronòmiques

- una descripció de la tècnica utilitzada per la seva producció

- una descripció del material parental

- una descripció de les practiques de gestió i selecció a la explotació

- una referència al país d’obtenció

Pel que fa al requisit d’estar subjectes a control oficial, s’estableix que les Autoritats Competents o els organismes delegats realitzaran la verificació dels requisits que estableix aquest reglaments. La verificació de la germinació i anàlisis de puresa es faran amb els mètodes de l’Associació Internacional d’Anàlisis de Llavors.

Així mateix, els/les operadors/res que produeixin o comercialitzin el material de reproducció heterogeni ecològic han de conservar una sèrie d’informació, com ara:

- la notificació a l’organisme competent (Art. 13.2 del Reglament 848/2018)

- el certificat de conformitat conforme són operadors/es certificats/ades per una/un Autoritat/organisme de control oficial de la producció ecològica

- la informació referent a la traçabilitat 

I en cas que l’operador/a produeixi el material, també haurà de conservar informació sobre:

- el nom de l’espècie i la denominació utilitzada

- la caracterització del material heterogeni notificat

- el lloc d’obtenció i el lloc de producció

- la superfície destinada a la producció i la quantitat produïda

I per últim, el Reglament estableix uns requisits referents al manteniment del material heterogeni ecològic. Aquest manteniment es refereix a que l’/la operador/a que notifiqui el material a les autoritats competents (Art. 13 del Reglament 848/2018) ha de presentar una mostra d’aquest material tal i com estava el dia que es va notificar i mantenir-ho tot el temps en què estigui al mercat. I caldrà portar un registre d’aquesta manteniments i la durada dels mateixos.

Aquesta informació es guardarà durant 5 anys des de la data en què el material es deixi de comercialitzar.

Aquest Reglament entrarà en vigor l’1 de gener de 2022

 

 Reglament delegat (UE) 1189/2021 [PDF]

 

 

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya corresponents al 2020

 

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

Schedule

September 2021
M T W T F S S
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE