Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Declaració de l'activitat 2020 i Renovació 2021 al registre del CCPAE (tràmit telemàtic)

Consulta les convocatòries de feina vigents

 

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Reglament (UE) 1794/2020 amb canvis en relació al material reproductiu vegetal en conversió i no eco
Reglament (UE) 1794/2020 amb canvis en relació al material reproductiu vegetal en conversió i no eco Print E-mail

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits que la Comissió Europea ha modificat el Reglament (UE) 848/2018, concretament la part I de l'Annex II, pel que fa a l'ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic.

 

Reglament d'execució (UE) 1794/2020

Així, s’ha aprovat el Reglament (UE) 1794/2020, de la Comissió de 16 de setembre de 2020 que modifica determinats requisits relatius a l’ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic que estan establerts a la part I de l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848, el nou reglament de producció ecològica que entrarà en vigor l’ 1 de gener del 2022.

L’objectiu és reduir les excepcions a l’ús de material de reproducció vegetal ecològic tal com s'estableix a l’article 53 del Reglament (UE) 848/2018.

Les modificacions afecten al punt 1.8.5 de la part I de l’Annex II del Reglament (UE) 848/2018 en relació a l’ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic. A continuació es fa un resum de les principals modificacions:

• 1.8.5.1. Es modifica i s’amplia la informació d’aquest punt per tal de limitar l´ús de material de reproducció vegetal no ecològic. En el cas que un operador no disposi de material de reproducció vegetal ecològic de qualitat o en quantitat suficient, podrà utilitzar material de reproducció vegetal en conversió de conformitat a l’article 10, apartat 4, paràgraf segon, lletra a). Si tampoc es disposa de material de reproducció vegetal en conversió de qualitat o en quantitat suficient, l’operador podrà presentar, a l’autoritat competent, una sol·licitud d’autorització individual per a la utilització de material de reproducció vegetal no ecològic conforme als punts 1.8.5.3 i 1.8.5.7 d’aquest mateix apartat . L’autorització s’expedirà si compleix amb algunes de les situacions establertes en el punt 1.8.5.1, lletres a, b, c i d.

• 1.8.5.2. Per als operadors de països tercers, en cas que es demostri que en el territori al qual pertany l’operador no hi ha disponibilitat de material de reproducció vegetal ecològic podran utilitzar material en conversió de conformitat a l’article 10, apartat 4, paràgraf segon, lletra a). En el cas de no haver disponibilitat de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió, les autoritats de control poden autoritzar l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic conforme als punts 1.8.5.3 i 1.8.5.7

• 1.8.5.3 En el cas que es facin servir materials de reproducció vegetal no ecològics tractats amb substàncies químiques diferents a les mencionades a l’article 24, apartat 1,  prèvia ordre per part de l’autoritat competent, la parcel·la de cultiu a on es faci servir el material de reproducció vegetal tractat haurà de passar per un  període de conversió de confirmat als punts 1.7.3 i 1.7.4.

A més s’afegeixen els punts 1.8.5.6 i 1.8.5.7 relatius a:

• Les autoritats competents dels Estats Membres han d’elaborar una llista oficial amb les espècies, subespècies o varietats de les quals es disposi de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió de qualitat i en la quantitat suficient. Les excepcions a l’ús de material de reproducció vegetal ecològic o en conversió incloses en aquesta llista estaran determinades per algunes de les situacions definides en el punt 1.8.5.1.

• Per a l’ús de material de reproducció vegetal no ecològic, les autoritats competents dels Estat Membres podran concedir autoritzacions generals per a tots els operadors sempre i quan l’espècie concreta no estigui inscrita en la llista oficial o cap de les alternatives inscrites d’aquesta espècie sigui adequada. Per una banda, els operadors hauran de portar un registre de la quantitat utilitzada, i, per l'altra, l’autoritat competent elaborarà una llista amb les quantitats de material de reproducció vegetal no ecològic autoritzades.

Aquest reglament entrarà en vigor l’1 de gener de 2022.

 

Documentació relacionada:

 Reglament d'execució (UE) 1794/2020 [PDF]

 

 

Aconsegueix el teu Calendari Ecològic 2021! Només enviament postal

 

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

Schedule

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE