Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Memòria d’activitats i de gestió econòmica del 2019 del CCPAE
Memòria d’activitats i de gestió econòmica del 2019 del CCPAE Print E-mail

La Junta Rectora del CCPAE ha aprovat la Memòria d'activitats i gestió econòmica del Consell corresponent a l'any 2019, que recull el seguit d'actuacions que realitza l'entitat en relació al control i la certificació, les actuacions de comunicació i promoció, i tot allò referent a l'organització, els recursos humans i els comptes anuals, estadístiques del sector, entre d'altres.

Descarrega la Memòria d'activitats i de gestió econòmica del CCPAE 2019 [PDF]

 

Les dades del sector a Catalunya

El registre d'operadors ecològics va tancar l’any 2019 amb 4.148 operadors ecològics (+7,49%). Destaca l’augment de comercialitzadors, que han augmentat un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41% i els importadors, un 10,91%.

Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l'any 2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%. Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha,+12,80%), la vinya (18.632 ha, +11,70%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del mediterrani com ara la vinya, les oliveres i els cereals.

La ramaderia ecològica ha tancat l’any 2019 amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua com l’orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).

L'any 2019, Catalunya ha arribat a les 2.264 a les activitats agroalimentàries, que continuen creixent de forma important (+12,47%), en la línia sostinguda dels darrers anys. Destaquen, en primer lloc, la comercialització i/o distribució, amb 475 activitats (20,98% del total, +16,71%); en segon lloc, l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos, amb 273 activitats (12,06% del total, +13,28%); en tercer lloc, l’emmagatzematge (240 activitats, 10,60% del total, +23,71% d’augment); en quart lloc, la importació (122 activitats, 5,39% del total, +11,93% d’augment), i en cinquè lloc, la fabricació i/o envasament d’olis i greixos (115 activitats, 5,08% del total, +6,48%).

El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, arribant als 697,52 milions d’euros de volum facturat. El 87,28% del volum de facturació correspon als operadors elaboradors, comercialitzadors i importadors. Mentrestant, el 12,72% restant correspon a la producció vegetal i ramadera.

El destí majoritari dels productes ecològics obtinguts a Catalunya és continua sent el consum intern amb 253,34 milions d'euros (41,61% del total). Mentrestant, a la resta de l’Estat s’hi van destinar 132,48 milions d’euros (21,76%). Les vendes a d'altres països de la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%).

 

Objectius de la Junta Rectora del CCPAE per al 2020

La Junta Rectora del CCPAE es planteja diversos objectius de treball per a tot l'any.

Enguany, es prepararà l'aplicació de la nova normativa europea, tot adaptant els procediments del CCPAE, i difondre-la als operadors per facilitar-los la transició. Així mateix, la Junta considera que cal incidir en la millora de la qualitat i la quantitat dels serveis de certificació, de la mateixa manera que continuarà millorant l'eficiència i la comunicació del servei. L'entitat vol millorar el coneixement del sistema de producció ecològica i vetllar pel compliment de la normativa, actuant contra el frau al mercat. L'òrgan de direcció del Consell continuarà col·laborant amb el Departament d’Agricultura com a autoritat competent, tot participant en l'execució del Programa de Foment 2015-2020, i mantindrà la relació de col·laboració amb les autoritats de control i entitats de referència a Espanya i Europa com ha realitzat fins ara, especialment amb Intereco, EOCC i IFOAM.

 

Aprovats els comptes anuals

El CCPAE ha superat de forma satisfactòria l'auditoria externa que reben els comptes anuals, aprovats també en sessió de Junta Rectora, i els pressupostos s'han executat durant 2019 ajustant-se a les previsions inicials. L’Àrea econòmico-financera ha realitzat, com cada any, les seves tasques ordinàries de facturació i liquidació d’impostos, recaptació de quotes i altres ingressos, les comunicacions pertinents als operadors corresponents a les liquidacions, renovacions i declaracions de l’activitat, les estadístiques anuals, i la presentació periòdica de comptes a les instàncies pertinents.

 

Acreditacions i política de qualitat

El CCPAE fa anys que ofereix un servei de certificació molt complet, amb certificacions acreditades per diferents governs. Es mantenen les acreditacions aconseguides. El Consell va rebre durant l'any passat diverses auditories per part de diverses institucions i organismes per acreditar la seva competència tècnica i per a certificar la transparència en la seva gestió.

 

Visites d'inscripció, d’ampliació i de seguiment

Pel que fa a l'activitat d'inspecció, l'any 2019 es van generar 637 expedients d’inscripció (dels quals 477 van acabar amb visita d'inscripció), 920 expedients d'ampliació de dades del Registre -comptant controls físics i documentals-, i un total de 3.755 visites de seguiment de la certificació.

La suma total va suposar un increment anual de del 11,95% en volum d'auditories. Els expedients d’inscripció van créixer un 21,33%, els d’ampliació un 20,89% i els de seguiment un 8,56%.

L’any 2019 es van prendre un total de 499 mostres a 386 operadors, que va suposar presa de mostra al 9,28% del total d’operadors (la norma estableix que s'ha de s'han de prendre i analitzar mostra de producte certificat a un mínim del 5% dels operadors subjectes a control).

El resultat de les analítiques va donar 52 positius, un 10,42% del total de 499 mostres.

La previsió d’inspeccions per aquest 2020 és de 4.153 inspeccions de seguiment de la certificació, un 6,03% més que la previsió de l'any anterior.

 

Autoritzacions de producte i certificats

Pel que fa a l'activitat de certificació, durant l'any 2019, el Comitè de Certificació ha valorat 6.239 expedients i ha tramitat 16.621 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 4,25% més que l'any anterior. S'han emès 6.359 certificats de conformitat, un 8% d'augment.

 

Difusió de la normativa, dades trameses, denúncies i incompliments

El Consell ha realitzat i/o col·laborat a 10 cursos i jornades tècniques per a la difusió de la normativa de producció ecològica i el seu control i etiquetatge. També ha procedit, com cada any, a informar a les autoritats sobre les dades dels operadors i totes aquelles dades requerides per atorgar els ajuts dels programes de qualitat, entre d’altres.

Durant el 2019, s'han tramitat un total de 25 denúncies, i el Comitè de Certificació ha proposat dues suspensions cautelars, 61 retirades de les indicacions protegides i 55 propostes d'obertura d'expedient sancionador.

 

Actuacions de comunicació i promoció

La tasca divulgativa del CCPAE continua cercant la participació i el compromís dels seus operadors i de les comunitats creades al voltant de les xarxes socials del Consell. Al Facebook es va assolir la xifra de 5.642 seguidors i a Twitter es va arribar als 4.152 seguidors. Pel que fa al web, s'han publicat, de mitjana, gairebé dues notícies setmanalment. L’eina del butlletí de notícies, amb 22 edicions continua com a eina fonamental de comunicació amb els operadors. També s’han realitzat 37 comunicacions als operadors: 12 circulars tècniques, 10 comunicacions generals i 15 convocatòries de participació a fires o esdeveniments.

S'ha realitzat la mateixa tasca de sempre d’atenció als mitjans, amb enviaments de comunicats i convocatòries de premsa, i realitzant una roda de premsa de presentació de les estadístiques anuals i una visita per a periodistes a una granja de porcs ecològics.

S’ha promogut la participació dels operadors amb el 9è Concurs Fotogràfic, i s'ha participat amb la celebració de la 7a Setmana Bio catalana.

L'any 2019 es va commemorar els 25 anys de l'entitat, culminant amb un acte de celebració el 25 d'octubre amb l'assistència de més de 300 persones del sector ecològic, entre operadors, entitats de la societat civil, membres de les diverses Juntes Rectores i els treballadors de l'organització.

Pel que fa a esdeveniments, destaca l’assistència i participació del Consell a fires com Biofach, Expo Salud, Biocultura Barcelona, Organic Food Iberia i la conferència Ecososteniblewine. El CCPAE ha col·laborat mitjançant convenis amb diverses fires i mercats, i amb projectes com llotjapae.cat i entitats com l'Associació L'Era i Vida Sana. Des de l’entitat s’ha participat a diverses jornades i debats, i s'han mantingut reunions amb la conselleria d'Agricultura i diverses direccions.

Per al 2019 es va planificar totes les actuacions de difusió i promoció a través del Pla anual, que s'ha dut a terme havent acomplert 40 de les 43 actuacions planificades, i s'ha executat el 73,81% del pressupost previst.

 

Informació relacionada:

Memòria d'activitats i de gestió econòmica del CCPAE 2019 [PDF]

Apartat de Memòries anuals

 

 

Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

 

Schedule

November 2020
M T W T F S S
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE