Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click here to send us your query online

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Nou Reglament d'execució (UE) 25/2020 amb canvis a les importacions dels productes ecològics
Nou Reglament d'execució (UE) 25/2020 amb canvis a les importacions dels productes ecològics Print E-mail

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits al registre en la secció d’empreses importadores de països tercers que la Comissió Europea ha realitzat noves modificacions al Reglament (CE) 1235/2008, que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a importacions de productes ecològics procedents de països tercers.

 

Reglament d'execució (UE) 25/2020

S'ha aprovat el Reglament d'execució (UE) 25/2020, de la Comissió, de 13 de gener de 2020, que modifica del Reglament (CE) 1235/2008. Segons l’article 3, aquest Reglament entra en vigor als 20 dies de la seva publicació.

Els canvis més importants són:


Modificacions de l’article 13, apartat 2, paràgraf primer. Ara consta:

"El certificado de control lo expedirá el organismo o la autoridad de control pertinente antes de que la remesa abandone el tercer país de exportación u origen. Lo visará la autoridad competente del Estado miembro que corresponda y lo cumplimentará el primer destinatario de acuerdo con el modelo y las notas que figuran en el anexo V y utilizando el sistema informático veterinario integrado (TRACES) establecido mediante la Decisión 2003/24/CE de la Comisión (*)."

Per tant, a partir de la entrada en vigor d’aquest Reglament, el certificat d’importació serà expedit l’organisme o l’autoritat de control pertinent abans que el producte importat abandoni el tercer país o origen. 


• Annex III: Llistat dels tercers països amb règims de producció i mesures de control de la producció ecològica de productes agrícoles que es consideren equivalents als establerts en el Reglament (CE) 834/2007.

- JAPÓ: s’ha afegit el reconeixement a l’organisme de control «Akatonbo».
- REPÚBLICA DE COREA: s’ha tret el reconeixement a l’organisme de control «Korea Agricultural Product and Food Certification» i ha canviat el nom d’organisme de control.
- ESTATS UNITS: s’ha tret el reconeixement als organismes de control següents: «Global Culture», «Global Organic Certification Services», «Stellar Certification Services, Inc», «Institute for Marketecology (IMO)» i «Basin and Range Organics (BARO)». I s’ha afegit el reconeixement dels organismes de control següents: «CERES», «EcoLOGICA, SA», «Food Safety, SA», «IBD Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)», «OnMark» i «Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc».


• Annex IV: Llistat d’autoritats i organismes de control competents per realitzar controls i expedir certificats en tercers països a efectes de l’equivalència

- Alguns organismes o autoritats de control han modificat les seves dades, els països on poden desenvolupar les seves activitats, així com les categories de productes que poden controlar i certificar.
- «Argencert, SA», s’ha retirat de la llista d’organismes i autoritats de control a efectes de l’equivalència atès la sol·licitud presentada a la Comissió.
- «Bureau Veritas Certification France, SAS» s’ha retirat el seu reconeixement pels productes de la categoria E (productes agraris transformats destinats a l’alimentació animal)  en lo referent a Maurici.
- «Agricert-Certificaçao de Productos Alimentares lda» s’ha corregit a l’Annex IV per indicar que s’ha ampliat el seu reconeixement per les categories dels productes A i D a Guinea-Bisáu en comptes de Guinea. Aquesta correcció és vigent des del 31 de gener de 2019.


•  Rectificació d'errors del Reglament (CE) 39/2019, de 10 de gener de 2019: s’esmenen errors en la llista d’autoritats i organismes de control competents per realitzar controls i expedir certificats en països tercers a efectes de l’equivalència. Aquestes modificacions cal aplicar-les retroactivament a partir de la data d’entrada en vigor del Reglament (CE) 39/2019, als 20 dies de la seva publicació (11 de gener de 2019).

L'error detectat és:

• Annex IV: Llistat d’autoritats i organismes de control competents per realitzar controls i expedir certificats en països tercers a efectes de l’equivalència.

- «Agricert-Certificaçao de Produtos Alimentares, lda»: s’havia ampliat l’àmbit geogràfic del seu reconeixement per les categories de productes A (Productes vegetals sense transformar) i D (productes agraris transformats destinats a l’alimentació humana) a Guinea. L’organisme de certificació va sol·licitar erròniament l’ampliació a Guinea en comptes de Guinea-Bisau.

Documentació relacionada:

Reglament d'execució (UE) 25/2020 [PDF]

 

 

 

Aconsegueix el teu Calendari Ecològic 2020!

 

Schedule

February 2020
M T W T F S S
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

BioCultura La Corunya, del 28 de febrer a l'1 de març de 2020

 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE