Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow CCPAE arrow Comunicacions i Memòries arrow Circulars tècniques
Circulars tècniques Print E-mail

2020


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
importadors
(gener 2020)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 25/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
elaboradors
(febrer 2020)
Comunicació sobre la modificació de la sol·licitud de comercialització de producte elaborat i la Guia pràctica per emplenar la sol·licitud
Comunicació als
ramaders avicultors
(febrer 2020)
Comunicació sobre els canvis de criteris i limitacions en les quantitats nitrogen i de fems generats en avicultura ecològica
Comunicació als
ramaders
(febrer 2020)
Comunicació de les novetats del catàleg de faltes del CCPAE: modificació de la gravetat de dos incompliments de la norma en ramaderia ecològica
Comunicació als
operadors
(març 2020)
Comunicació de l'adaptació del logotip de producte del CCPAE
Comunicació als
importadors
(abril 2020)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 479/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
productors
(maig 2020)
Canvis a les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa: sobre gestió i fertilització del sòl
Comunicació als
operadors
(juny 2020)
Nou catàleg de mesures aplicables pel CCPAE en cas de no conformitats segons la normativa de producció agroalimentària ecològica
Comunicació als
importadors
(juny 2020)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 786/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
operadors
(juliol 2020)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 977/2020 amb canvis en relació als controls dels productes ecològics
Comunicació als
exportadors
(juliol 2020)
Comunicació sobre un nou requisit a les exportacions de productes ecològics a la Índia per la pandèmia del Covid-19


2019


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
importadors
(gener 2019)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 39/2019 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
importadors
(gener 2019)
Directrius sobre controls oficials addicionals als productes ecològics importats originaris, d’una banda, de Xina i, de l'altra, d’Ucraïna, Kazakhstan, Moldàvia i Federació Russa (2019)
Comunicació als
importadors
(febrer 2019)
Procediment per al despatx a lliure pràctica dels productes ecològics
Comunicació als
apicultors
(febrer 2019)
Comunicació dels canvis al quadern de la producció apícola ecològica del CCPAE
Comunicació als
elaboradors
(febrer 2019)
Comunicació-recordatori sobre la entrada en vigor l'1 de gener de 2019 de la modificació aprovada pel Reglament (UE) 673/2016 sobre l’Annex VIII del Reglament (CE) 889/2008: noves condicions d'ús de l'additiu E322 (lecitines) en la transformació d'aliments ecològics
Comunicació als
importadors
(març 2019)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 446/2019 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
ramaders
(abril 2019)
Modificació del procediment per a l'autorització excepcional per a operacions de mutilació en ramaderia ecològica
Comunicació als
productors
(maig 2019)
Canvis a les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa: aplicacions de coure i refugis del bestiar
Comunicació als
productors
(maig 2019)
Canvis de les condicions d'ús i les dosis de productes fitosanitaris a base de coure
Comunicació als
avicultors
(desembre 2019)
Novetats de la Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea: canvis a les normes d'avicultura
Comunicació als
importadors
(desembre 2019)
Directrius sobre controls oficials addicionals als productes ecològics importats originaris, d’una banda, de Xina i, de l'altra, d’Ucraïna, Kazakhstan, Moldàvia i Federació Russa (2020)
Comunicació als
ramaders i els pinsaires
(desembre 2019)
Nou Reglament (UE) 2164/2019: canvis als additius per a pinsos utilitzats a l'alimentació de bestiar ecològic


2018


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
importadors
(gener 2018)
Controls oficials addicionals als productes ecològics importats originaris d’Ucraïna, Kazakhstan i Federació Russa (2018)
Comunicació als
importadors
(gener 2018)
Acord entre la Unió Europea i la República de Chile sobre el comerç de productes orgànics/ecològics
Comunicació als
ramaders de boví
(juny 2018)
Novetats de la Guia de criteris d'aplicació de la normativa europea: lligat dels animals
Comunicació als importadors
(juliol 2018)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 949/2018 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als importadors i primers destinataris
(agost 2018)
Comunicació de recordatori sobre la signatura dels certificats d'importació (COI)
Comunicació als avicultors (octubre 2018) Novetats de la Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea: canvis a les normes d'avicultura
Comunicació als operadors (novembre 2018) Nou Reglament d'execució (UE) 1584/2018 amb canvis pel que fa a les disposicions d'aplicació en relació a les normes de producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control


2017


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
importadors

(febrer 2017)
Prohibida la importació de productes de l'aqüicultura ecològica de Noruega i Islàndia
Comunicació als
importadors
(març 2017)
Controls oficials addicionals als productes ecològics importats originaris d’Ucraïna, Kazakhstan i Federació Russa
Comunicació als
avicultors
(març 2017)
Afectacions de les formes i sistemes de cria comercials de les aus en relació als brots d'influença aviària
Comunicació als
avicultors
(març 2017)
BIO SUISSE posa en marxa un nou sistema digital per al control de les exportacions i importacions
Comunicació als
importadors
(març 2017)
Es poden reiniciar les importacions a la Unió Europea de productes ecològics de Noruega i Islàndia
Comunicació als operadors
(maig 2017)
Nou Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agroalimentària Ecològica i nova Guia d’interpretació de la normativa
Comunicació als importadors i primers destinataris
(maig 2017)
Els certificats d'importació i el registre a l'aplicació TRACES
Comunicació als avicultors
(maig 2017)
Aixecament de l'aplicació de mesures de l'Ordre APA/2442/2006 -Influença aviària-
Comunicació als importadors
(juny 2017)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 872/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als importadors
(agost 2017)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 1473/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als ramaders amb bestiar herbívor
(novembre 2017)
Comunicació sobre novetats de la Guia d'Interpretació de la normativa europea: condicions de pastura del bestiar herbívor
Comunicació als ramaders de porcí i aus de corral
(desembre 2017)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 2273/2017, modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa a l'ampliació de termini d'excepcions en relació a la utilització d’animals no ecològics en explotacions ecològiques i a la utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als animals ecològics
Comunicació als importadors
(desembre 2017)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 2329/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers


2016


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
elaboradors (gener 2016)
Comunicació sobre les substàncies permeses en l'elaboració de vi i cava ecològics
Comunicació als
importadrs (maig 2016)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 459/2016 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
operadors
(maig 2016)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 673/2016, que modifica el Reglament (UE) 889/2008 pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 834/2007 del Consell, sobre la producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i control
Comunicació als
operadors
(juny 2016)
Comunicació sobre la facturació de les quotes del CCPAE en format digital
Comunicació als
importadors
(juny 2016)
Comunicació sobre la publicació del nou Reglament d'execució (UE) 910/2016 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
operadors
(octubre 2016)
Comunicació sobre l'entrada en vigor de la modificació aprovada pel Reglament (UE) 673/2016 sobre l’Annex VIII del Reglament (CE) 889/2008 pel que fa a additius alimentaris i coadjuvants tecnològics
Comunicació als
operadors
(desembre 2016)
Comunicació sobre la publicació del Reglament (UE) 1842/2016, de la Comissió, de 14 d’octubre, que realitza modificacions a l’entorn del certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i els requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i la transmissió d’informació; i la publicació del Reglament (UE) 2259/2016, de la Comissió, de 15 de desembre, que actualitza la llista de tercers països i d’autoritats i organismes de control competents per realitzar controls i expedir certificats en tercers països a efecte de l’equivalència.
Comunicació als
operadors
(desembre 2016)
Comunicació sobre la publicació del Reglament (UE) 1842/2016, de la Comissió, de 14 d’octubre, que realitza modificacions a l’entorn del certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i els requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i la transmissió d’informació; i la publicació del Reglament (UE) 2259/2016, de la Comissió, de 15 de desembre, que actualitza la llista de tercers països i d’autoritats i organismes de control competents per realitzar controls i expedir certificats en tercers països a efecte de l’equivalència.


2015

CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
productors d'ous
(gener 2015)
Comunicació sobre el nou procediment harmonitzat a tot l'Estat per a l'autorització de la introducció de polletes criades de forma no ecològica a explotacions avícoles ecològiques
Comunicació als
operadors
(abril 2015)
Comunicació sobre la participació en l’elaboració del Programa de Foment de la producció agroalimentària ecològica 2015-2020
Comunicació als
importadors
(abril 2015)
Comunicació sobre la publicació dels Reglaments (UE) 1287/2014 i 131/2015 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
importadors
(juliol 2015)
Comunicació sobre la publicació del Reglament (UE) 931/2015 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
avicultors
(juliol 2015)
Comunicació als operadors avicultors inscrits al registre en relació a com es controlarà el compliment dels coeficients de generació de nitrogen i dejeccions ramaderes calculats per a les explotacions ramaderes ecològiques d’avicultura de carn i de d’avicultura de posta
Comunicació als
importadors
(desembre 2015)
Comunicació sobre la publicació del Reglament (UE) 2345/2015 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als
importadors
(desembre
2015)
Comunicació als operadors importadors inscrits al registre en relació a controls oficials addicionals als productes ecològics importats d’Ucraïna, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Moldàvia, Tadjikistan, Uzbekistan i Rússia


2014


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
productors d'ous
(març 2014)
Comunicació sobre la finalització el 31 de desembre de 2014 de la mesura excepcional per a l’entrada de polletes de fins a un màxim de 18 setmanes d’edat d’origen convencional a explotacions ecològiques
Comunicació als
operadors
(abril 2014)
Comunicació sobre l'adaptació del model de quadern de camp de la producció vegetal a la nova normativa vigent aprovada mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris.
Comunicació als
importadors
(juliol 2014)
Comunicació sobre la publicació dels Reglaments (UE) 442/2014 i 644/2014 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
Comunicació als productors de porcí i avicultura d'ous
(setembre 2014)
Comunicació sobre la publicació de Reglament d'execució (UE) 836/2014 que modifica disposicions que tenen a veure amb les produccions d'avicultura de posta i de porcí
Comunicació als
importadors
(setembre 2014)
Comunicació sobre la publicació del Reglaments (UE) 829/2014 i 567/2013 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

 

2013


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Comunicació als
operadors
(maig 2013)
Comunicació sobre el control i la certificació dels comerços minoristes que venen aliments ecològics al consumidor final
Comunicació als
operadors
(juny 2013)
Comunicació: El CCPAE actualitza les especificacions d’etiquetatge i dels documents d’acompanyament
Comunicació als
operadors
(desembre 2013)
Comunicació: Modificacions en el règim de control de la producció agrària ecològica

 

2012


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 01/2012 Comunicació sobre la publicació del REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 126/2012 de la Comissió de 14 de febrer de 2012 que modifica el Reglament CE nº 889/2008, pel qual s’estableixen modificacions referent a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d’Amèrica. Informació sobre l’acord marc entre l’UE i els USA per a l’equivalència en la certificació
Circular tècnica 02/2012 Comunicació sobre la publicació del REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 203/2012 de la Comissió de 8 de març de 2012 que modifica el Reglament CE nº 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació referides al vi ecològic
Circular tècnica 03/2012 Comunicació sobre la publicació del REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 505/2012 de la Comissió, de 14 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament CE nº 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament CE 834/2008
Comunicació als operadors
(juny 2012)
Comunicació sobre la nova normativa de vinificació ecològica i el seu etiquetatge
Comunicació als operadors (octubre 2012) Comunicació sobre el nou procediment per comunicar els avisos d'elaboració

 

2011


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 01/2011 Comunicació sobre la publicació del Reglament (UE) 344/2011 de 8 d'abril de 2011, que modifica el Reglament (UE) 889/2008 pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 834/2007 del Consell, sobre la producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i control

 

2010


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 02/2010 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 471/2010 de 31 de maig de 2010, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 relatiu al llistat de països tercers
Circular tècnica 01/2010 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 271/2010 de 24 de març de 2010, que modifica el Reglament (UE) 889/2008 pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 834/2007 del Consell, en el qual estableix el nou logotip de producció ecològica de la Unió Europea


2009


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 06/2009 Insums utilitzats i canvis realitzats en el maneig d'una finca pels estàndards NOP
Circular tècnica 05/2009 Utilització d'estèrcol fresc en parcel·les certificades NOP
Circular tècnica 04/2009 Comunicació sobre canvis en l'autorització de pràctiques restringides
Circular tècnica 03/2009 Comunicació sobre canvis en l’etiquetatge dels productes elaborats basada en el punt 4 de l’article 23 del Reglament (CE) nº 834/2007, de 25 de juny de 2007
Circular tècnica 02/2009 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1254/2008, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, i pel qua s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 referents a la producció de llevats, a la composició dels pinsos produïts en la mateixa explotació i als colorants emprats per decorar ous cuits
Circular tècnica 01/2009 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 referents a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers


2008


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 08/2008 Comunicació sobre la publicació de l'ORDRE AAR/468/2008, de 31 d'octubre, de derogació de l'Ordre AAR/183/2008, de 25 d'abril, per la qual s'autoritzava un percentatge superior de farratges que no procedissin d'agricultura ecològica per a l'alimentació de bestiar herbívor en producció ramadera ecològica durant l'any 2008
Circular tècnica 07/2008 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 889/2008 del Consell, de 05 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) Nº834/2007 i del Reglament (CE) Nº 967/2008 del Consell de 29 de setembre de 2008, mitjançant el qual s’ajorna l’ús obligatori del logotip comunitari
Circular tècnica 06/2008 Comunicació sobre la finalització del termini  per l’ús d’alimentació convencional per animals herbívors
Circular tècnica 05/2008 Nou model de quadern de camp de producció vegetal
Circular tècnica 04/2008 Eliminació del Document de Circulació i dades que han de figurar en l'albarà i/o factura
Circular tècnica 03/2008 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) Nº 404/2008 de la Comissió, de 06 de maig de 2008 pel qual es modifica l’Annex II del Reglament (CEE) 2092/91, de 24 de juny, del Consell, sobre producció agrícola i la seva indicació en productes agraris i alimentaris
Reglament (CE) 404/2008 de 6 de maig de 2008
Oircular tècnica 02/2008 Comunicació sobre la publicació de l’ORDRE AAR/183/2008, de 25 d’abril, per la qual s’autoritza un percentatge superior de farratges que no procedeixin d’agricultura ecològica per a l’alimentació de bestiar herbívor en producció ramadera ecològica durant l’any 2008
Ordre AAR/183/2008 de 25 d'abril de 2008
Circular tècnica 01/2008 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) Nº 123/2008 de la Comissió, de 12 de febrer de 2008 pel qual es modifica l’Annex VI del Reglament (CEE) 2092/91, de 24 de juny, del Consell, sobre producció agrícola i la seva indicació en productes agraris i alimentaris
Reglament CE 123/2008 de 12 de febrer de 2008


2007


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Circular tècnica 06/2007 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1319/2007 del Consell, de 9 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2092/91 sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris
Circular tècnica 05/2007 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91
Circular tècnica 04/2007 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 807/2007 de la Comissió, de 10 de juliol de 2007, que modifica l’annex II del Reglament (CEE) 2092/91 del Consell sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris
Reglament CE 807/2007 de 10 de juliol de 2007
Circular tècnica 03/2007 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 394/2007 del Consell, de 12 d’abril de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2092/91 sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris
Reglament CE 394/2007 de 21 de desembre de 2006
Circular tècnica 01/2007 Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1991/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2092/91 sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris


2006


CIRCULARDESCRIPCIÓ
Reglament CE 1991/2006 de 21 de desembre de 2006
Reglament CE 1851/06 de 14 de desembre de 2006
Circular tècnica 07/2006 Comunicació sobre la modificació de l'Annex IB del Reglament (CEE) 2092/91, de 24 de juny, del Consell, sobre producció agrícola i la seva indicació en productes agraris i alimentaris
Ordre ARP/464/2006 de 5 d'octubre de 2006
Circular tècnica 06/2006 Comunicació sobre l’autorització de farratges que no procedeixin de l'agricultura ecològica per a l’alimentació de bestiar herbívor en producció ramadera ecològica durant l’any 2006
Circular tècnica 05/2006 Comunicació sobre la modificació de la llista de països tercers contemplada a l’article 11 apartat 1 del Reglament (CEE) 2092/91
Circular tècnica 04/2006 Comunicació sobre les condicions d’ús dels ingredients i substàncies per a la transformació de productes ecològics destinats al consum humà
Circular tècnica 03/2006 Comunicació sobre les condicions d’accés de les aus de corral als espais a l’aire lliure
Circular tècnica 02/2006 Comunicació sobre els productes que es poden fer servir en agricultura ecològica com a fertilitzants i acondicionadors del sòl i per al control de plagues i malalties
Circular tècnica 01/2006 Comunicació sobre el manteniment de les indicacions protegides d’agricultura ecològica sota les mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària

Del 16 al 25 d'octubre! Participa al Concurs de selfies i entra al sorteig de 6 lots d'aliments ecològics! Aquesta és una activitat de la Setmana Bio 2020


Clica aquí per veure els vídeos de la campanya

 

 

Schedule

October 2020
M T W T F S S
2829301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE