Consulta les Guies de certificació

 

Consulta les ofertes de treball vigents

Click here to send us your query online

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Modificacions de les clàusules de protecció de dades a l’Acord de Certificació del CCPAE
Modificacions de les clàusules de protecció de dades a l’Acord de Certificació del CCPAE Print E-mail

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica a tots els operadors del seu Registre que s’han actualitzat les clàusules referents a la protecció de dades a l’Acord de Certificació per adaptar-se a la nova normativa en aquest àmbit.

D’aquesta manera, el CCPAE continua el procés d’adaptació de tots els seus documents i procediments al nou Reglament europeu de protecció de dades.

 

Els canvis a l’Acord de Certificació

Pel que fa als DRETS de l’operador/a, s’ha modificat la clàusula XII relativa a la protecció de dades, que queda de la manera següent:

XII.-  Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el CCPAE és el responsable del tractament de les dades personals de l’operador. La finalitat del tractament de les dades serà l’exercici de les funcions de registre i certificació atribuïdes al CCPAE, i la base legal del tractament serà l’execució de la relació contractual i l’exercici de les funcions públiques del CCPAE. Els destinataris de la informació seran el CCPAE i les altres entitats i administracions públiques que, en exercici de les seves funcions públiques i en compliment d’una obligació legal, hagin de tractar les dades, com ara el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Prodeca, SA, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Les dades proporcionades seran conservades mentre el/la propi/a interessat/da no es doni de baixa del registre d’operadors. Un cop es constati la baixa d’un inscrit, les dades es conservaran pels períodes necessaris de prescripció de responsabilitat que siguin aplicables, i després seran suprimides. L’operador/a podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, a Avinguda Meridiana, 38, 4a planta, 08018 de Barcelona, o bé per correu electrònic a , per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o un altre document que n’acrediti identitat. En cas de no estar d'acord amb el tractament, també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Pel que fa a les OBLIGACIONS del CCPAE, s’ha modificat la clàusula I, també relativa a la protecció de les dades, que queda de la manera següent:

I.- Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el CCPAE és el responsable del tractament de les dades de l’operador/a i es compromet a complir les seves obligacions sobre protecció de dades i a aplicar les mesures de seguretat necessàries per mantenir la seguretat en el tractament.

 

Sobre l’Acord de Certificació del CCPAE

L’Acord de Certificació, signat pel CCPAE i pels operadors, és un document imprescindible per poder proporcionar els servei de certificació. Aquest Acord, amb caràcter indefinit, estableix els compromisos i drets de l'operador, i les obligacions que l'entitat de certificació contrau amb l'operador/a. A més, és el document que recull els drets dels operadors i les obligacions del Consell en relació a la protecció de dades.

 

Sobre el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

En data 27 d’abril de 2016 es va publicar el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva anterior: 95/46/CE. El nou Reglament va entrar en vigor en data 25 de maig de 2018.

 

Més informació:

Acord de Certificació

 

 

Schedule

April 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Fira EcoSalud Barcelona 2019. 12, 13 i 14 d'abril.

 

BioCultura Barcelona, del 9 al 12 de maig de 2019

 

Organic Food Iberia, 6 i 7 de juny de 2019 (Madrid)

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE