Consulta les Guies de certificació

 

Consulta les ofertes de treball vigents

Haz clic aquí si quieres hacernos la consulta online

Haz clic para suscribirte y recibir las noticias del CCPAE

 

 

Webs de interés
Gencat.cat Producción Agroalimentaria Ecológica
Gastroteca Gastronomía y productos agroalimentarios locales
UE Web europea sobre agricultura ecológica
NOP Agricultura Ecológica en los Estados Unidos de América
Prodeca Promotora d'Exportacions Catalanes
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
ENAC Entidad Nacional de Acreditación

 

 

Inicio arrow Sala de prensa arrow Noticias arrow Notícies arrow El CCPAE sol·licita al DARP la convocatòria d'eleccions per renovar la composició de la Junta
El CCPAE sol·licita al DARP la convocatòria d'eleccions per renovar la composició de la Junta Imprimir Correo

L'actual Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) demana formalment a l'autoritat competent en producció ecològica, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que convoqui el procés electoral per elegir els membres electes de l'òrgan de govern de l'entitat en el termini més breu possible.

En aquest sentit, el CCPAE està elaborant el cens dels electors amb dret de vot per estar preparat quan es produeixi la convocatòria d'eleccions a Junta per escollir els nous representants dels operadors.

 

Elaboració del cens: representants legals

Amb la finalitat d'elaborar aquest cens, el CCPAE demana als operadors inscrits com a persones jurídiques que revisin si han comunicat degudament al Consell qualsevol canvi de representant o titular, i l'actualitzin en cas que no ho hagin fet, ja que el seu representant legal és qui podrà exercir el dret de vot i de ser elegit.

Per comunicar un canvi del representant legal és necessari presentar:

- Un ofici adreçat al CCPAE comunicant el canvi de representant legal al Registre
­- Fotocòpia del DNI del nou representant legal
­- Documentació acreditativa del nomenament de la persona que ostenta la representació legal de l’entitat

 

Qui pot exercir el dret de sufragi

Per a exercir el dret de sufragi, tant actiu com passiu, el Reglament de Règim Intern de l'entitat considera electors els següents:

- les persones físiques, majors d'edat, degudament inscrites al Registre d'operadors del CCPAE segons la seva activitat productora, elaboradora, importadora i/o comercialitzadora

- les persones jurídiques que constin degudament inscrites a la secció corresponent del Registre d'operadors segons la seva activitat. En aquest cas, es considera elector el seu representant legal

Per exercir el dret de vot cal reunir, a més, els requisits exigits per la legislació electoral general.

En el cas de sufragi passiu, no podran ser elegides persones físiques o jurídiques que hagin estat condemnades, per sentència judicial ferma, per delictes contra la propietat; trobar-se en fallida, suspensió de pagament o concurs de creditors; no reunir els requisits de candidat exigits en el Reglament de Règim Intern; estar sancionades per l'autoritat competent; no trobar-se al corrent de les obligacions de caràcter econòmic amb el Consell o incórrer en qualsevol altra causa d'inelegibilitat de les que estableix la legislació reguladora del règim electoral general.

 

Composició de la futura Junta Rectora

L'estructura del futur òrgan de govern del Consell es regirà pel Reglament de Règim Intern vigent, que estableix una Junta Rectora formada per dotze membres amb la composició següent:

Resultants de sufragi (electes):

- Tres vocals representants dels titulars d'explotacions de producció
- Tres vocals representants dels titiulars d'empreses elaboradores, d'empreses importadores de països tercers i/o d'empreses comercialitzadores

Nomenaments:

- Tres vocals representants de les persones consumidores
- Tres vocals en representació de la Generalitat de Catalunya

El president o la presidenta és nomenat pel Departament d'Agricultura, a proposta de la Junta Rectora i d'entre els seus vocals.

 

Més informació:

Reglament de Règim Intern del CCPAE [PDF]

 

 

Agenda

Abril 2019
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Fira EcoSalud Barcelona 2019. 12, 13 i 14 d'abril.

 

BioCultura Barcelona, del 9 al 12 de maig de 2019

 

Organic Food Iberia, 6 i 7 de juny de 2019 (Madrid)

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE