Consulta les Guies de certificació

 

Consulta les ofertes de treball vigents

Click here to send us your query online

Click to subscribe and receive news of CCPAE

 

 

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Procediment per al despatx a lliure pràctica dels productes ecològics
Procediment per al despatx a lliure pràctica dels productes ecològics Print E-mail

El Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, del 8 de desembre de 2008, regula les importacions de productes ecològics procedents de tercers països. El capítol 3 d’aquest Reglament tracta el despatx a lliure pràctica dels productes ecològics a la Unió Europea.

 

L’article 13 d’aquest Reglament recull el certificat de control (COI) en relació a una remesa. Respecte del COI, l’article 33 del Reglament (CE) 834/2007 diu: “Els productes importats de països tercers també es podran comercialitzar al mercat comunitari com a ecològics a condició que el producte estigui emparat per un certificat de control expedit per les autoritats o organismes de control del tercer país reconegudes, que confirmin que el producte compleix les condicions establertes”.

En el cas d’Espanya, aquesta autoritat competent designada responsable de la comprovació de les remeses i del visat dels certificats de control (COIs) és el “Servicio de Inspección SOIVRE”, depenent del Ministeri d’Economia i Competitivitat.


Procediment per al despatx a lliure pràctica dels productes ecològics

El despatx a lliure pràctica en la Unió d'una remesa de productes ecològics quedarà supeditat a:

a) la presentació d'un certificat de control (COI) original a l'autoritat competent de l'Estat membre (SOIVRE)

b) la comprovació de la remesa i el visat del certificat de control per part de l'autoritat competent de l'Estat membre (SOIVRE)

Els codis de classificació de les mercaderies (codi CN associat a cada producte importat) no diferencien si el producte és ecològic o no. Per tant, cal que l’importador avisi al seu agent duaner (si en té), que la mercaderia és ecològica per tal que es presenti la documentació corresponent al Servicio de Inspección SOIVRE, de forma prèvia al despatx duaner de la mercaderia. Cal tenir present que, a més dels tràmits duaners necessaris pel despatx d’un producte a la UE, cal afegir els controls obligatoris que ha de realitzar el SOIVRE, els quals són independents dels controls duaners generals.

Per tal de sol·licitar que el SOIVRE faci el control sobre la remesa importada, cal emplenar una sol·licitud de control i presentar-la al SOIVRE amb la següent documentació: l’original i còpia del COI, factura comercial, ‘packing list’, coneixement d’embarcament (aeri o marítim, segons correspongui). Aquesta documentació és orientativa i el SOIVRE podria demanar documentació complementària per aclarir qüestions de traçabilitat, de lots, etc.

Aquest tràmit sempre s’ha de fer de forma prèvia al despatx a lliure pràctica de la mercaderia.

En resum, per a què un producte importat pugui portar les indicacions d’Agricultura ecològica dins de la UE, cal acomplir les condicions següents:

1) L’empresa ha de formar part del registre del CCPAE com a importador.
2) La remesa ha d’estar emparada per un COI.
3) Abans del despatx a lliure pràctica de la mercaderia s’ha de presentar al Servei d’Inspecció SOIVRE tota la documentació de la remesa.

El fet de no realitzar la comprovació de la remesa i el visat del certificat de control per part de l'autoritat competent de l'Estat membre, de forma prèvia al despatx, pot suposar la revocació del COI i com a conseqüència la mercaderia passa a ser convencional. En aquest cas, el SOIVRE valida el COI com a “despatxable com a convencional” i la mercaderia importada no es pot comercialitzar sota les indicacions protegides referents a la producció agrària ecològica.

El CCPAE com a autoritat de control de la producció agrària ecològica a l’àmbit de Catalunya, realitza els controls de la mercaderia un cop ha estat despatxada a la UE. Si la mercaderia ha entrat a la UE com a convencional el Consell ja no pot actuar amb una decisió diferent, és a dir, un cop la mercaderia s’hagi despatxat com a convencional, el CCPAE considerarà la mateixa mercaderia convencional i verificarà sempre que les indicacions protegides referents a la producció ecològica s’hagin eliminat del producte. A més, en cas d’haver venut part d’aquest producte l’empresa haurà de comunicar-ho als seus clients.

 

Més informació:

Apartat d’Importacions (Secció 'Tràmits')

 

Procediment per a la comunicació i el control de les importacions pel CCPAE

Aprofitem per recordar que el procediment per a la comunicació i el control de les importacions pel CCPAE, continua sent el següent:

1) Amb la màxima antelació possible i sempre abans de l’entrada d’un producte ecològic procedent d’un país tercer a la UE (és recomanable fer-ho al moment de fer una comanda), cal enviar el document següent degudament complimentat a l'adreça :

Notificació prèvia per a la importació de productes ecològics [model en català]
Notificación previa para la importación de productos ecológicos [model en castellano]

2) Un cop tingueu el certificat de control (COI) per a la importació de productes ecològics amb totes les validacions fetes, és a dir, amb la signatura manual i en TRACES a totes les caselles (inclosa la del primer destinatari), cal enviar el COI original per mail al CCPAE per tal de poder verificar-ho, per entrar els productes a la base de dades del CCPAE i actualitzar, si s’escau, el certificat de conformitat

3) Si es disposa de qualsevol altre document referent a les importacions de productes ecològics (com a analítiques de l’autoritat duanera), cal que també s'enviï al CCPAE.

 

 

Schedule

April 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

Fira EcoSalud Barcelona 2019. 12, 13 i 14 d'abril.

 

BioCultura Barcelona, del 9 al 12 de maig de 2019

 

Organic Food Iberia, 6 i 7 de juny de 2019 (Madrid)

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

 

Projecte de dinamització territorial (PAE)

 

Mitjans de lluita fitosanitària

 

Llotja PAE