Consulta les Guies de certificació

Click here to send us your query online

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Llotja PAE

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow El CCPAE participa a l'Assemblea General d'EOCC del 2018 a Brusel·les
El CCPAE participa a l'Assemblea General d'EOCC del 2018 a Brusel·les Print E-mail

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) va assistir els dies 19 i 20 d'abril a l'Assemblea General del Consell Europeu de Certificadors Orgànics (European Organic Certifiers Council - EOCC), del qual forma part. La trobada anual ha tingut lloc enguany a Brussel·les (Bélgica), on està ubicada la seva oficina, i el Consell va enviar com a representant a la responsable de Qualitat del CCPAE, Beatriz Ochoa.

 

El primer dia de trobades, el Consell va assistir a una ponència amb Nicolas Verlet, cap de la unitat de producció ecològica de la Comissió Europea. Es va tractar la planificació per al desenvolupament dels actes delegats i actes d’execució de la nova normativa en matèria de producció agrària ecològica (el nou reglament base de la producció agrària ecològica es publicarà aquesta any, però s’anirà completant amb aquests actes). El procediment començarà per la lectura del text base i continuarà amb el debat tècnic sobre cada tema. Desprès es prepararan els esborranys de reglaments complementaris. Un cop cada un dels temes s’hagi discutit i tancat, no es tornarà a tractar el mateix tema. EOCC és un dels grups que es tindran en consideració per a la redacció d’aquests reglaments. El primer tema a tractar, què es farà en el segon trimestre d’aquest any, seran les normes de producció.

Ala segona part de la jornada, es van fer tres grups de treball. Un d’ells va ser sobre les anàlisis realitzades als productes ecològics i els residus trobats així com les actuacions realitzades per cada organisme de control segons el resultat. En aquest grup es va proposar continuar treballant en la recopilació d’aquestes dades, la necessitat d’implicació del màxim d’organismes de control per millorar els resultats, l’homogeneïtzació de criteris per a la recollida de les dades i les utilitats d’aquestes dades. A un altre dels grups, amb el suport d’IFOAM, es van tractar el control de les normes de producció de la nova normativa, centrat sobre tot en les noves produccions i la certificació en grup. Per últim, al grup de treball sobre intercanvi comercial, es van tractar aspectes sobre l’aplicació de la nova normativa en països tercers.

El segon dia es va celebrar l’Assemblea General d’EOCC. Prèviament, es va celebrar una assemblea extraordinària en la qual es van aprovar els nous estatuts. El canvi més important va ser els canvis de categoria dels membres. Amb aquesta aprovació, tots els organismes i autoritats de control de la producció agrària ecològica acreditats sota la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065, podran ser membres de ple dret amb veu i vot a l’assemblea (fins ara només estaven inclosos els organismes de control). Durant l’assemblea es va aprovar l’acta de l’assemblea de l’any 2017, es van revisar els comptes de l'any anterior es va aprovar el pressupost d'enguany. A més, es van revisar i aprovar totes les accions fetes pels grups de treball durant l’any 2017, així com el pla de treball dels mateixos per a aquest nou any, centrat sobre tot en la revisió i estudi de la nova normativa.

El nou pla de treball

El pla de treball es divideix en grups de treball, dels quals, els més importants són:

- Working Grup sobre normativa: anirà treballant en les noves versions de la normativa que s’enviïn des de la Comissió per tal d’aportar la visió dels organismes de control i poder presentar les esmenes que es considerin oportunes. A més, es resoldran i/o debatran dubtes sobre interpretacions normatives que sorgeixen en el nostre dia a dia.
- En la mateixa línia treballarà el working grup sobre països tercers, per tal de poder estudiar l’aplicació de la nova normativa respecte els organismes i autoritats de control que treballen en tercers països.
- El Task Forces de residus, continuarà treballant en la publicació de documents interns per a la interpretació de la presència d’alguns residus en els productes ecològics com a l’àcid fosfónic i el glifosat. Es continuarà treballant en la recopilació de dades sobre residus per tal de facilitar-la i obtenir el màxim de dades possibles.
- Respecte el Task Force de TRACES, es continuarà en contacte amb DG AGRI i DG SANTE per a la resolució dels problemes que es van trobant per l’ús de l’aplicació (tant per als operadors com a per als organismes i autoritats de control encarregats d’emetre els certificats a l’aplicació TRACES). També dona suport a les qüestions que ens trobem els membres d’EOCC.
- Una altra Task Force és referent a les alertes OFIS. En aquest grup es treballarà per crear una guia per crear i contestar a aquestes notificacions que s’envien a nivell internacional (entre Estats de la UE i amb països tercers).

Elecció de la nova Junta d'EOCC

Finalment es va votar l'elecció dels membres de la nova Junta Directiva d'EOCC, que posteriorment es van repartir les responsabilitats, quedant configurada de la manera següent:

Es van aprovar la incorporació de 2 nous membres: CAECV (Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana) i EKOagros (autoritat de control de Lituània, que opera a nivell internacional). Aquest any es va donar de baixa un membre.

Respecte als membres de la Junta Rectora, van sortir Michel Reynaud (ECOCERT, França), Fabrizio Piva (CCPB, Itàlia; President), Evelyne Alcázar (CAAE, Andalusia). Al seu lloc, van entrar els següents membres: Antoine Faure (ECOCERT, França), Roberto Maresca (CCPB, Itàlia), Juan Carlos Pérez (CAAE, Andalusia).

Amb aquests canvis, es va escollir un nou president i la composició va quedar de la següent manera:

- President: Dr. Georg Eckert (ABCERT, Germany)
- Vicepresident: Antoine Faure (ECOCERT, França)
- Secretari general: Tobias Fischer (BCS, Alemanya)
- Tresorer: Juan Carlos Pérez (CAAE, Andalusia)
- Vocals: Roberto Maresca (CCPB, Itàlia), Jochen Neuendorff (Resource Protection Ltd., Germany), Sergiy Galashevskyy (Organic Standards, Ucraïna). 

 

 

Schedule

October 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Del 19 al 28 d'octubre! Participa al Concurs de selfies i entra al sorteig de 6 lots d'aliments ecològics! Aquesta és una activitat de la Setmana Bio


Participa al Concurs per a què la teva fotografia aparegui al Calendari Ecològic 2019! 100€ de premi per a cadascuna de les 12 guanyadores!

BioCultura Madrid, de l'1 al 4 de novembre de 2018

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

Click to subscribe and receive news of CCPAE