Consulta les Guies de certificació

Consulta les ofertes de treball vigents

Click here to send us your query online

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Llotja PAE

 

Interesting websites
Gencat.cat Organic production
Gastroteca Gastronomy and local food
UE European web for organic farming
NOP Organic farming in the USA
Prodeca Promoter of Catalan exports
IRTA Research and Agrifood Technology Institute
INCAVI Catalan Institute of Vine and Wine
ENAC National Entity of Accreditation

 

 

Home arrow Press room arrow News arrow Notícies arrow Nou Quadern de Normes Tècniques de la PAE i nova Guia d’interpretació de la normativa
Nou Quadern de Normes Tècniques de la PAE i nova Guia d’interpretació de la normativa Print E-mail

El sistema de producció agroalimentària ecològica ve regulat per la normativa comunitària. Malgrat tot, el reglament europeu preveu que les autoritats competents dels estats membres -a casa nostra, el DARP- poden establir determinades disposicions d’aplicació de l’esmentat marc jurídic. A Catalunya, aquestes disposicions es recullen en el Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agroalimentària Ecològica.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits en el seu Registre que, en data 13 d'abril de 2017, s'ha publicat al DOGC Resolució ARP/763/2017, de 30 de març, per la qual s'aprova el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica.

 

Les normes incloses en aquest Quadern són d’obligat compliment per a tots els operadors inscrits en el Registre del CCPAE, i queda derogat l'anterior Quadern de Normes Tècniques de l'any 2012.

En aquesta nova versió s’han desenvolupat unes normes específiques per a la producció de polletes per a la producció d’ous i per a la producció de guatlles d’engreix. Així mateix, s’han simplificat les normes actuals, a fi i efecte d’aclarir i millorar-ne la comprensió.

Novetats destacades del nou QNT

S’han afegit els següents punts:

Sobre producció ramadera:

- Punt 4.2: superfícies mínimes interiors i allotjaments per la producció de guatlles d’engreix.

- Punt 4.3: superfícies mínimes interiors dels allotjament per la recria de polletes destinades a la producció d’ous per intervals d’edat.

- Punt 4.4: capacitats màximes per galliner per guatlles d’engreix, polletes destinades a la producció d’ous per intervals d’edat.

- Punt 4.6: edat mínima de sacrifici per a guatlles d’engreix.

- Punt 4.12: ús de vitamines sintètiques A, D i E idèntiques a les vitamines naturals en cas que l’alimentació dels animals remugants no aporti les quantitats suficients d’aquestes vitamines dins les racions alimentàries. S’han de conservar els documents acreditatius d’aquest ús.

Sobre el règim de control:

- Punt 6.2: els operadors que comercialitzin productes ecològics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final, que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament, que no constin com a responsables a l’etiquetatge, i que no siguin ni importadors ni exportadors, podran voluntàriament estar sotmesos al règim de control de la producció agrària ecològica.

Els següents punts s’han modificat respecte a la versió anterior:

- Punts 4.8 a 4.11: operacions de mutilació als animals.

- Punt 5.1: per netejar i evitar incrustacions en els locals i instal·lacions utilitzades per a la producció vegetal, s’ha tret l’ús de l’àcid nítric, s’ha mantingut l’ús de l’àcid sulfúric, acètic i cítric i s’ha inclòs l’ús de: Hidròxid sòdic, hidròxid càlcic, Carbonat sòdic, Hipoclorits, Peròxid hidrogen, àcid peracètic, Alcohols (etanol, propan-1-ol, propan-2-ol) i Ozó.

Guia de normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa

A conseqüència del nou QNT, s’ha publicat una nova versió dels criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics, que és una instrucció orientada a una millor aplicació d’aquesta normativa.

Tant les normes tècniques com els criteris d'aplicació es presenten juntes en un únic document: Guia de normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

Els canvis en aquest document estan identificats en color gris.

Cal esmentar que alguns punts del Quadern de Normes Tècniques s’han traspassat a la guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

Per exemple, els punts relatius a la inclusió de lleguminoses i/o adob en verd dins de la rotació de cultius, la definició de ramaderia intensiva en l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica, l’alimentació dels animals joves amb la llet materna o llet natural, els avisos d’elaboració per a les empreses mixtes, les neteges de les instal·lacions per a empreses elaboradores, entre d'altres.

 

Documentació relacionada:

Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agroalimentària Ecològica [PDF]

Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics [PDF]

Apartat de ‘Normativa’ al web del CCPAE

 

 

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa

Schedule

June 2018
M T W T F S S
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Click to subscribe and receive news of CCPAE